Pe 12 octombrie a avut loc a doua sesiune a campaniei de informare privind implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice (MFP) 2023-2030, cu accent pe Controlul financiar public intern (CFPI).  

În deschiderea evenimentului, secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Vladimir Arachelov a declarat că CFPI este o inițiativă esențială pentru consolidarea guvernării responsabile și eficiente în Republica Moldova, în special în contextul eforturilor de aderare a țării la Uniunea Europeană. „În cadrul Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2023-2030, controlul financiar public intern este un sistem consolidat, aliniat la practicile UE, care garantează gestionarea eficientă în sectorul public, și funcționează ca un mecanism pro-activ, identificând și abordând riscurile înainte de materializarea lor, protejând astfel integritatea financiară și performanța entităților publice”, a declarat domnul Arachelov.     

Josip Juric, Manager de Program în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a menționat necesitatea de a înregistra progrese continue în administrația publică și managementul finanțelor publice: „Acest lucru este foarte important, deoarece Moldova este o țară candidată la aderarea la UE și anul acesta, pentru prima dată, Comisia urmează să pregătească un exercițiu privind pachetul de extindere, care va include Republica Moldova și va evalua progresul sau regresul acesteia la diferite capitole ale acquis-ului comunitar.” 

La rândul său, Înaltul Consilier UE în domeniul politicii vamale și fiscale, Rosario De Blasio a salutat prezența actorilor-cheie: Curții de Conturi și Asociației Auditorilor Interni din Republica Moldova, menționând că pentru a avea o Strategie de dezvoltare a managementului finanțelor publice realistă și fezabilă, implicarea activă a acestora în elaborarea ulterioară a documentelor de implementare, pe componente și domenii de politici, este de importanță majoră.   

Potrivit Acordului de Asociere RM-UE, Republica Moldova trebuie să implementeze Sistemul de control financiar public intern la nivel național, în conformitate cu metodologiile și standardele recunoscute la nivel internațional și cu cele mai bune practici ale UE. În ceea ce privește CFPI, Strategia MFP 2023-2030 urmărește amplificarea transparenței și responsabilității în administrația publică; diversificarea modalităților de participare a cetățenilor în procesul decizional; fortificarea capacităților guvernamentale de a îndeplini angajamentele internaționale și de a implementa reforme majore; și alinierea controlului financiar la standardele internaționale de top, promovând astfel integrarea europeană și îmbunătățirea poziției în clasamentele globale de competitivitate, luptă împotriva corupției și transparență.  

Evenimentul se încadrează în campania de informare de șapte sesiuni, care va acoperi fiecare dintre cele șapte componente ale Strategiei de dezvoltare a MFP: Analiza macroeconomică și cadrul bugetar, Elaborarea și planificarea bugetului, Executarea bugetului, contabilitatea și raportarea, Controlul financiar public intern, Politici fiscale și vamale și administrarea veniturilor, Achiziții Publice și Transparența finanțe publice.