Scopul general al Misiunii Înalților Consilieri UE este de a acorda asistență Guvernului în implementarea agendei sale de reforme și, în mod special, asistență în consolidarea capacităților necesare pentru implementarea Acordului de Asociere (AA), inclusiv Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC), precum și de a asigura următoarele acțiuni post-liberalizare a regimului de vize.

Mai cu seamă, proiectul are drept scop consolidarea elaborării politicilor la nivel sectorial, capacităților de planificare strategică și de management al politicilor, consolidarea cunoștințelor și conștientizării factorilor vizați cu privire la politicile, legislația și regulamentele UE. Se va oferi consiliere în scopul asigurării sustenabilității politice, instituționale și financiare a reformelor pentru a asigura implementarea lor eficientă.