Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană cu o perioadă de implementare de doi ani, din ianuarie 2023 până în ianuarie 2025. Obiectivul său principal este de a acorda sprijin autorităților moldovenești în implementarea agendei de reformă și, în special, în dezvoltarea capacităților necesare pentru implementarea Acordului de Asociere (AA), inclusiv a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC), precum și asistență pentru Procesul de negociere a aderării la UE.

În mod special, proiectul are drept scop

  • consolidarea procesului de elaborare a politicilor la nivel sectorial, inclusiv capacităților de planificare strategică/elaborarea politicilor, cât și celor de gestionare a politicilor ale ministerelor de resort și agențiilor care operează în sectoarele care au fost selectate pentru a fi asistate;
  • consolidarea cunoștințelor și conștientizăriifactorilor vizați cu privire la politicile, legislația și regulamentele Uniunii Europene;
  • consolidarea capacităților în instituțiile publice de nivel central din Republica Moldova;
  • oferirea consilierii în scopul asigurării sustenabilității politice, instituționale și financiare a reformelorplanificate în aceste sectoare întru implementarea eficientă a acestora.

În acest cadru complicat, proiectul acordă susținere în vederea angajării și lucrului Înalților Consilieri UE desemnați de către Delegația UE în Moldova. La momentul actual, Misiunea Înalților Consilieri UE este formată din 10 consilieri în următoarele sectoare:

anticorupție; afaceri diplomatice și europene; educație; energie; mediu și tranziția verde; afaceri de securitate internă; reforma administrației publice locale, inclusiv descentralizarea și fuzionarea voluntară; politica vamală și fiscală; coordonare strategică și afaceri europene; coordonarea reformelor.

Înalții Consilieri UE sunt profesioniști seniori, calificați, cu experiență semnificativă în managementul politicilor publice și/sau conducerea autorităților publice de cel mai înalt nivel în statele membre, și pot împărtăși la fel experiența internațională din țările la diverse etape de integrare europeană.

Instituțiile beneficiare includ: Oficiul Prim-ministrului, Cancelaria de Stat, Administrația Prezidențială, Ministerul Energiei, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului, Ministerul Finanțelor, Serviciul Vamal, Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, .