Home Codul de conduită al Înalților Consilieri ai Uniunii Europene

Codul de conduită al Înalților Consilieri ai Uniunii Europene

Înalții Consilieri ai Uniunii Europene își desfășoară activitatea cu integritate, în mod onest, obiectiv și imparțial.

Informațiile exacte și veridice sunt esențiale, contribuind la luarea de decizii informate în scopul consolidării capacității beneficiarilor de elaborare și implementare a agendei de integrare europeană.

Membrii misiunii Înalților Consilieri ai Uniunii Europene trebuie:

 • să păstreze integritatea conținutului și procesului de comunicare
 • să nu vorbească în public în numele beneficiarilor și a Uniunii Europene
 • să informeze în timp util managerul de proiect despre toate evenimentele publice la care el/ea este invitat să participe și despre orice contacte/interacțiuni cu mass media solicitate. Toate contactele cu agențiile de știri și aparițiile publice urmează să fie autorizate din timp de către Delegația UE în Republica Moldova.
 • pentru evenimentele publice, la care se solicită participarea reprezentanților delegației UE, agenda evenimentelor, inclusiv timpul alocat cuvântului de salut/deschidere a fi livrat de delegația UE trebuie să fie prezentată cu cel puțin zece zile înainte, ori de câte ori este posibil.
 • să acționeze prompt pentru a corecta comunicatele eronate de care este responsabil consilierul.
 • în orice situație să păstreze confidențialitatea și caracterul privat al informației la care el/ea are acces.
 • să creeze și să mențină o evidență actualizată cu privire la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

Înaltul Consilier al Uniunii Europene trebuie:

 • să prevină și să evite orice conflict de interese real, potențial sau perceput
 • să evite acțiuni și circumstanțe care ar putea să compromită bunul raționament profesional
 • să dezvăluie prompt orice conflict de interese existent sau potențial

Nu pot fi acceptate cadouri și sau gratuități (de ex., folosirea mașinilor de serviciu) din sursele guvernului.

În mod similar, nu pot fi acceptate cadouri de la un vânzător sau orice altă persoană care dorește să stabilească relații contractuale cu Uniunea Europeană; astfel de cadouri urmează să fie returnate, însoțite de un mesaj de politețe, cu explicarea standardelor UE cu privire la regimul cadourilor și divertisment.

Pot fi acceptate cadourile oferite ocazional din surse neguvernamentale, a căror valoare este mai mică de 50 euro, cu respectarea politicii de declarare.

Mijloacele proiectului nu trebuie utilizate pentru achiziționarea de cadouri sau găzduirea unor întruniri sociale .Resursele proiectului trebuie folosite doar pentru evenimente(scopuri) oficiale.

Înalții Consilieri ai Uniunii Europene nu trebuie să participe în activități politice naționale/locale din Republica Moldova, care ar include, însă nu se limitează la următoarele:

 • deținerea unei funcții într-un partid politic sau organizație politică
 • participarea la întrunirile oficiale și neoficiale ale partidelor politice
 • vorbirea în public pe subiecte naționale controversate, din punct de vedere politic
 • exprimarea de păreri pe astfel de subiecte prin mesaje în presă, sau în cărți, bloguri, rețele sociale, articole sau pliante
 • medierea sau perceperea de mediator între candidații/partidele concurente și sau membrii diferitor partide
 • participarea în controverse de natură politică, fie în discursuri sau scrisori adresate presei, sau în cărți, articole, pliante, rețele de socializare, bloguri
 • contribuirea la sau prospectarea din numele unui candidat sau din numele unui partid politic

Înalții Consilieri ai Uniunii Europene își tratează colegii și membrii proiectului cu cel mai înalt respect și politețe.

Înalții Consilieri ai Uniunii Europene sunt profesioniști în discursuri, acțiuni și apariții și manifestă respect pentru opiniile și ideile colegilor săi.

Orice discriminare pe motive de gen, culoare, naționalitate, vârstă, religie sau dizabilități este interzisă în activitățile misiunii.