Home Programul de Stagii 2023

Programul de Stagii 2023

REGULAMENTUL PROGRAMULUI DE STAGII

PROFILUL STAGIARULUI

Stagiile de practică vor fi disponibile pentru:

 • studenții din ultimul an ai primului ciclu de învățământ superior (anul 3 sau 4, în funcție de specialitate) care se află în ultimul an de studii la momentul depunerii dosarului la Program, adică vor fi finalizat primul ciclu până la începerea stagiului de practică;
 • studenți masteranzi (anul I sau II de studii masterale), și
 • proaspeți absolvenți.

Limita de vârstă a potențialilor stagiari este de 30 ani, la momentul aplicării la Program.

Stagiile vor fi acordate cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de țara în care îți desfășoară studiile – în Republica Moldova sau în străinătate.

VEZI MAI MULT

Alte cerințe pe care stagiarii trebuie să le îndeplinească, includ:

 • Fluență în limba română;
 • Cunoștințe avansate de limba engleză (cel puțin B2);
 • Implicarea activă în activități extra curriculare, poziție civică activă;
 • Rezultate academice bune (în baza mediei dosarelor primite);
 • Motivație pentru o carieră în serviciul public în Republica Moldova;

VEZI MAI PUȚIN

DURATA ȘI PLASAREA

Durata stagiului este de două luni, orientativ iulie – august.

Stagiarii vor plasați în instituții publice de nivel central, în mod orientativ în cele în care activează un Înalt Consilier UE. Stagiarii pot fi, de asemenea, alocați instituțiilor fără Înalt Consilier UE desemnat, dar fiind sub îndrumarea unui Înalt Consilier UE, în cazul în care există un interes confirmat din partea instituției și relevanță pentru sectoarele de intervenție al Înalților Consilieri UE și/sau al UE – Republica Moldova clusterelor de negociere.

Stagiarii vor fi îndrumați în activitățile lor zilnice de Înaltul Consilier UE și de personalul instituției gazdă. În mod orientativ, un Înalt Consilier UE va îndruma un număr de 3 stagiari.

Stagiul este conceput ca o activitate cu normă întreagă, cu o implicare de 8 ore/zi, cu prezență fizică. Participarea cu normă parțială la Program nu este acceptată.

SUBIECTE ALE STAGIULUI DE PRACTICĂ

Stagiile vor fi centrate pe subiectele relațiilor UE-RM și anume, anul acesta, vor fi împărțite pe capitolele Clusterelor de Negociere, după cum urmează:

VEZI MAI MULT

 • Clusterul Fundamentale (Judiciar și drepturi fundamentale; Justiție, libertate și securitate; Achiziții publice; Statistică; Control financiar);
 • Clusterul piețelor interne (Libera circulație a mărfurilor; Libera circulație a muncitorilor; Dreptul societăților comerciale; Dreptul proprietății intelectuale; Politica concurenței; Servicii financiare; Protecția consumatorilor și a sănătății etc.);
 • Cluster de Competitivitate și Creștere Incluzivă (Societate informațională și mass-media; Fiscalitate; Politică economică și monetară; Politică socială și ocuparea forței de muncă; Știința și cercetare; Educație și cultură; Uniunea vamală etc.);
 • Agenda verde și cluster de conectivitate durabilă (politica de transport; energie; Transport; mediu și schimbări climatice);
 • Clusterul de resurse, agricultură și coeziune (Agricultură și dezvoltare rurală; Siguranța alimentară; Politica regională etc.);
 • Cluster de relații externe (Relații externe; Politica externă de securitate și apărare).

Solicitanții vor indica 1-2 grupuri prioritare în dosarul de candidatură; Comisia de Selecție, în cazul în care locurile pentru un anumit cluster sunt ocupate, are dreptul de a propune alocarea stagiului într-un alt cluster decât cel indicat de solicitant.

VEZI MAI PUȚIN

BURSE

Bursele de stagiu vor fi oferite unui număr maxim de 120 stagiari pe întreaga perioadă de implementare a Proiectului, adică orientativ un maxim de 60 stagiari în fiecare an (2023 și 2024, în mod corespunzător). Suplimentar, dacă există un număr mai mare de potențiali stagiari și un interes confirmat și disponibilitatea instituțiilor gazdă, pot fi acordate stagii gratuite.

Bursa nu depășește salariul de inițiere al unui funcționar public, cu titlu orientativ 200 EUR/lună, cu taxe incluse conform legislației locale. Plata se va efectua lunar la sfârșitul fiecărei luni calendaristice în moneda locală (MDL) conform cursului oficial de schimb al Băncii Naționale.

Bursa va fi plătită sub rezerva unei implicări cu normă întreagă în Programul de Stagii, dovedită printr-o fișă de pontaj completată cu o scurtă descriere a activităților, semnată de stagiari și Înaltul Consilier UE (îndrumătorul) corespunzător. Bursa pentru a doua lună va fi plătită sub rezerva unei foi de pontaj însoțită de un raport final.

DEPUNEREA DOSARELOR

data limită: 4 iunie 2023

Dosarul va consta dintr-un CV și o scrisoare de motivație, ce va cuprinde 1-2 teme prioritare, în limba engleză, precum și o dovadă de înscriere într-o instituție academică (sau diploma de studii în cazul absolvenților), depusă electronic la stagii@eu-advisers.md, va conține cuvântul „Stagiu” în subiect, până la data limită: 4 iunie 2023. Dosarele depuse după termenul limită și/sau cererile incomplete nu vor fi luate în considerație. Candidații selectați pe lista scurtă vor fi rugați să prezinte dovezi ale performanței lor academice.

SELECȚIE

Selecția se va face în mai multe etape.

Prima etapă va include un proces de preselecție prin care se verifică dacă dosarele depuse sunt complete și corespund cerințelor stabilite în „Profilul Stagiarului”. Preselecția se va efectua imediat după data limită de depunere a cererilor, în perioada 5-11 iunie.

A doua etapă a procesului de selecție va include un interviu cu membrii Comisiei de Selecție, compus din reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene, Guvernului și Misiunii Înalților Consilieri UE. Interviurile vor avea loc în limba engleză și română, și vor fi focusate pe subiecte legate de integrarea UE. Termenul orientativ pentru etapa de interviuri este 12-16 iunie. Interviurile vor fi organizate mai ales cu prezența fizică, dar pot avea loc și online. Membrii Comisiei de Selecție vor completa un chestionar de evaluare, notând în grilă evaluarea lor asupra unor aspecte precum fluența limbii engleze, abilitățile de prezentare, motivația, cunoașterea relațiilor UE – Moldova, cunoștințe despre aspectele politice, economice și sociale etc.

VEZI MAI MULT

În baza rezultatelor interviurilor se va face o clasare a solicitanților începând cu cele mai mari scoruri. În funcție de numărul Înalților Consilieri UE disponibili la acel moment, se va selecta numărul corespunzător de stagiari (numărul de Înalți Consilieri UE* cu titlu orientativ 3 = numărul total de stagiari selectați). Alternativ, membrii Comisiei de Selecție pot conveni asupra unui punctaj minim care este considerat promovabil, iar numărul de stagiari selectați va fi determinat de cei care ating punctajul minim.

VEZI MAI PUȚIN

ALOCAREA ÎN CADRUL INSTITUȚIILOR GAZDĂ

Comisia de Selecție va aloca participanții selectați diferitelor instituții gazdă, în funcție de subiectele lor prioritare, așa cum sunt indicate în dosarele de candidatură și pregătirii lor academice (și profesionale), în funcție de disponibilitatea posturilor de stagiu în instituția gazdă și îndrumător (îndrumători). Comisia de Selecție nu poate garanta că stagiarul va fi alocat unei anumite instituții/sector, așa cum este indicat în profilul dosarului, dar va face tot posibilul pentru a efectua alocările „cel mai potrivit”, ținând cont de profilurile stagiarilor și de nevoile instituțiilor gazdă.

După alocarea unei anumite instituții, stagiarii pot fi implicați activitățile unei alte instituții, coordonate de un Înalt Consilier UE, în cazul în care există interes din partea stagiarului și disponibilitatea îndrumătorului (îndrumătorilor) în aceasta din urmă și cu condiția ca o notificare în scris va fi transmisă personalului proiectului.

ACTIVITĂȚI

Stagiarii vor desfășura activități conform solicitărilor îndrumătorului (îndrumătorilor) lor, legate de responsabilitățile instituției gazdă. Stagiarii nu pot fi implicați în activități care nu au legătură cu aria de responsabilitate a instituției gazdă.

Stagiarii pot fi implicați în activități comune cu alți stagiari participanți la Program, organizate de instituțiile beneficiare și/sau proiect, cum ar fi mese rotunde, conferințe, dezbateri etc.

CONTRACTE

Stagiarii vor semna un Contract de Stagiu în cadrul proiectului „Misiunea Înalților Consilieri UE”. Prin semnarea contractului, stagiarii vor furniza o copie a actului de identitate și a diplomei academice.

VEZI MAI MULT

PLĂȚI

Pentru a primi indemnizația lunară, stagiarii vor avea un cont bancar valabil în Republica Moldova, în moneda națională. Ei vor expedia detaliile bancare împreună cu contractul semnat la începutul Programului de Stagii.

RAPORTAREA

Stagiarii vor completa fișele de pontaj lunare, descriind pe scurt activitățile lor zilnice și vor aduce originalele acestor fișe de pontaj, semnate de ei și contrasemnate de mentorii lor, la biroul de proiect în ultima zi a fiecărei luni de stagiu.

La sfârșitul perioadei de stagiu, stagiarii vor completa un Raport Final, care descrie experiența lor generală și include opinia cu privire la părțile pozitive și negative ale acesteia, precum și sugestii pentru îmbunătățirea sectorului în care și-au efectuat stagiul.

VEZI MAI PUȚIN

CALENDAR

Ediția 2023 a Programului de Stagii se va desfășura conform următorului program:

4 mai – 4 iunie – depunerea dosarelor

5 iunie – 11 iunie – preselecția candidaților

12 iunie – 20 iunie – interviuri cu candidații preselectați

20 iunie – 23 iunie – notificarea candidaților selectați

26 iunie – începutul Programului de Stagii

25 august – încheierea Programului de Stagii, înmânarea diplomelor, ceremonia festivă

CERTIFICARE

După finalizarea cu succes a două luni de stagiu și depunerea unui Raport Final, stagiarii vor primi un Certificat care dovedește participarea la Program.

VIZIBILITATE

Solicitanții și participanții selectați, prin depunerea dosarelor, sunt de acord să fie prezentați în materiale referitoare la Programul de Stagii: comunicate de presă, postări pe rețele sociale, imagini și videoclipuri, interviuri etc.