Cei 65 de stagiari încadrați în Programul comun de stagii al Uniunii Europene și Guvernului Republicii Moldova au avut parte de prima sesiune informativă din șirul celor planificate, și anume cea dedicată arhitecturii instituționale a statului.

Irina Alexe, expertă în planificare strategică, a fost cea care a împărtășit cu tinerii informația utilă unui viitor funcționar public. Tinerii au aflat în detalii despre cadrul normativ care stă la baza funcționării unui stat, principiul separației și echilibrului puterilor în stat, conlucrarea între autorități și instituții ale statului.

Programul de stagii a început săptămâna trecută și va dura două luni, timp în care studenții, masteranzii și tinerii absolvenți din țară și de peste hotare vor munci cot la cot cu funcționarii publici, fiind ghidați de către Înalții Consilieri UE. În perioada desfășurării Programului, pe lângă activitățile în care sunt implcați stagiarii zi de zi, sunt planificate un șir de seminare, traininguri, ateliere de lucru comune pentru a consolida atât cunoștințele teoretice, cât și practice, ale tinerilor.

Lunar, tinerii din program primesc o bursă, acesta fiind integral finanțat de Uniunea Europeană.