Ministerul Finanțelor împreună cu Misiunea Înalților Consilieri ai Uniunii Europene continuă seria de discuții publice cu privier la Strategia de dezvoltare a managementului finanțelor publice. Astfel, în cadrul celei de-a treia sesiune au fost prezentate aspectele ce vizează Componenta 6 din document – Achizițiile publice. 

Ministrul Finanțelor Petru Rotaru a menționat în discursul său nevoia de a atrage atenție deosebită acestui sector, pentru a asigura o eficiență sporită a achizițiilor publice, ca “banul public direcționat către achizițiile publice și investiții capitale să atingă obiectivele pe termen lung și mediu.  Este important ca atât principiul transparenței, cât și celelalte care guvernează domeniul achizițiilor pubice, să fie respectate la nivelul cel mai înalt”.

La rândul său, Înaltul Consilier UE pentru politică fiscală și vamală, Rosario De Blasio a salutat prezența părților interesate în acest proces, menționând că pentru a avea un proces transparent și eficient este necesară implicarea activă a părților interesate în elaborarea ulterioară a documentelor de implementare.

Totodată, secretarul de stat al ministerului, Vladimir Arachelov, a menționat că în pofida faptului că avem un cadru normativ bine structurat în domeniul achizițiilor publice, care descrie procedurile de achiziție, acesta nu se referă și la calitatea informațiilor din documentația de atribuire în sensul obținerii performanței, de aceea impactul este unul arbitrar. De asemenea, secretarul de stat s-a referit la importanța implementării unui calendar coordonat și sincronizat în domeniul achizițiilor publice, pentru a asigura o planificare responsabilă a acestora și reflectarea resurselor în documentele de planificare bugetară.

 Astfel, dezvoltarea unui sistem performant de achiziții publice care să furnizeze „valoare pentru bani” în utilizarea fondurilor publice, este unul din obiectivele Strategiei la capitolul achiziții publice.

Una din direcțiile prioritare ale Strategiei este reingineria sistemului electronic de achiziții publice, pentru a răspunde cerințelor la nivel național și european, cu utilizarea sistemului electronic pentru întreg ciclul de achiziții (planificare, derularea procedurii de atribuire, atribuire, managementul contractului – amendamente).

Totodată, Strategia prevede instituirea mecanismului de cooperare orizontală/coordonare între ministere care utilizează achizițiile pentru implementarea țintelor specifice, inclusiv crearea și menținerea unei baze de date pentru identificarea, inventarierea și actualizarea programelor și a planurilor de acțiuni asociate care utilizează achizițiile strategice.

Un accent deosebit va fi pus și pe achizițiile publice durabile, obiectivul cărora este de a reduce impactul asupra mediului al bunurilor, serviciilor și lucrărilor achiziționate pe tot parcursul ciclului de viață al acestora, promovând în același timp dezvoltarea unei piețe pentru bunuri, servicii și lucrări ecologice și creșterea competitivității industriilor și sectoarelor ecologice ale economiei locale.

Alte propuneri ce au fost menționate în cadrul evenimentului se referă la o colaborare mai eficientă cu autoritățile contractante, dat fiind faptul că achizițiile publice implică o serie de domenii conexe: construcții, siguranța alimentelor, medicină; îmbunătățirea cadrului normativ privind angajamentele multianuale, condiții mai clare privind certificarea specialiștilor în achizițiile publice.

Amintim că campania de informare a fost lansată în luna septembrie curent și va acoperi toate cele 7 componente ale Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice: analiza macroeconomică și cadrul macrobugetar; elaborarea și planificarea bugetului; transparența finanțelor publice; achiziții publice; politici fiscale și vamale și administrarea veniturilor.