De Ziua Funcționarului Vamal, marcată anual la 4 septembrie, peste 180 de angajati ai Serviciului Vamal, alături de conducerea de vârf a Ministerului Finantelor au participat la atelierul de lucru „Sporirea nivelului de conștientizare privind implementarea noului Cod Vamal”, activitate organizată cu sprijinul Misiunii Înalților Consilieri ai Uniunii Europene.

Evenimentul s-a axat pe noul Cod Vamal al Republicii Moldova, adoptat în august 2021, obiectivul căruia este uniformizarea și armonizarea legislației vamale naționale cu cea a Uniunii Europene. Pentru a asigura sporirea gradului de conștientizare, în cadrul atelierului de lucru un accent deosebit a fost pus pe aspectele comparative între legislația vamală actuală și noua legislație, care va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

De asemenea, cei prezenți au aflat mai multe despre noua Strategie de comunicare a Serviciului Vamal, elaborată cu suportul Misiunii Înalților Consilieri UE, al cărei scop principal este dezvoltarea și implementare canalelor eficiente de comunicare interne și externe și consolidarea Serviciul Vamal, ca o entitate orientată spre prestarea unor servicii publice de înaltă calitate, profesioniste, de încredere și imparțiale.

În deschiderea evenimentului, Directorul Serviciului Vamal, Igor Talmazan a declarat: „Implementarea noului Cod Vamal reprezintă unul dintre principalele angajamente angajamentele asumate odată cu obținerea de către Republica Moldova a statutului de țară candidat pentru aderarea la UE. De la 1 ianuarie 2024, noua legislație vamală racordată la acquis-ul european va oferi agenților economici mai multe beneficii, servicii digitalizate și reducerea birocrației. Folosesc acest prilej de a aduce mulțumiri Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova pentru suportul acordat atât în implementarea legislației vamale comunitare, cât și la organizarea instruirilor privind aplicarea Codului Vamal pentru funcționarii vamali, dar și pentru mediul de afaceri”.

În cadrul evenimentului, Înaltul Consilier UE în domeniul politicii vamale și fiscale, Rosario De Blasio a subliniat: „Astăzi, la doar câteva luni până la intrarea în vigoare a Codului, eforturile urmează a fi canalizate spre a informa detaliat cetățenii și mediul de afaceri asupra tuturor beneficiilor și inovațiilor noii legislații în domeniul vamal, care includ: îmbunătățirea calității serviciilor furnizate agenților economici, eliminarea taxelor pentru procedurile vamale și amânarea plății taxelor vamale, creșterea nivelului de protecție a datelor, reducerea costurilor și întârzierilor legate de declararea mărfurilor și diminuarea riscurilor de fraudă și incidentelor de integritate, prin monitorizarea online a operațiunilor vamale.”

Misiunea Înalților Consilieri ai Uniunii Europene va sprijini, de asemenea, o serie de evenimente de informare organizate în comun cu Serviciul Vamal pentru a crește gradul de conștientizare in randul actorilor principali, cu privire la implementarea noului Cod Vamal – evenimentul de astăzi marcând începutul acestui proces.