Deficiențele aferente funcției publice în sectorul public din Republica Moldova au fost analizate și prioritizate în cadrul unui exercițiu moderat de Înaltul Consilier UE în domeniul reformei administrației publice locale, inclusiv descentralizării și fuzionării voluntare, Victor Giosan, împreună cu reprezentanți ai Cancelariei de Stat implicați în procesul de reformă a administrației publice.

Scopul exercițiului a constat în identificarea celor mai relevante deficiențe aferente funcției publice în contextul elaborării noii strategii privind reforma administrației publice.

Printre deficiențele identificate în cadrul exercițiului, pot fi menționate următoarele:

• Lipsa unui departament puternic și centralizat de management al funcției publice în cadrul Cancelariei de Stat;

• Capacitate limitată a Departamentelor de Resurse Umane în cadrul administrației publice;

• Un sistem de salarizare și beneficii care nu descurajează fluctuația de personal;

• Un sistem de dezvoltare profesională care nu dispune de programe relevante de instruire;

• Lipsa unui sistem informațional de management al funcției publice funcțional.

Prezenta activitate face parte dintr-un ciclu de trei sesiuni; celelalte două prevăd efectuarea unei analize și prioritizarea deficiențelor aferente instituțiilor publice și sistemului de planificare strategică, precum și debirocratizării și dezvoltării serviciilor publice digitale și administrației publice locale, acestea fiind planificate pentru viitorul apropiat. Exercițiile sunt organizate în contextul elaborării noii strategii privind reforma administrației publice, care urmează a fi definitivată până la finele anului curent.