Proiectul noului Cod Vamal (CV) a fost aprobat în cea de-a doua lectură, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului (sesiune extraordinară), la data de 13 august. Noul Cod Vamal are ca scop unificarea, modernizarea și raționalizarea legislației vamale, precum și adaptarea acesteia la angajamentele Moldovei, asumate în temeiul Acordului de Asociere UE – Republica Moldova. Adoptarea unui nou Cod Vamal rezultă, de asemenea, din necesitatea îndeplinirii obligațiunilor Republicii Moldova în cadrul Acordului de Împrumut privind programul de asistența macrofinanciară excepțională Omnibus.

Documentul va îmbunătăți calitatea serviciilor furnizate agenților economici de către Serviciul Vamal, va spori nivelul de protecție a datelor, va reduce costurile și întârzierile legate de declararea mărfurilor și va diminua riscurile de fraudă și corupție, prin intermediul monitorizării online a operațiunilor vamale și reducerii procedurilor pe suport de hârtie. De asemenea, acesta conține dispoziții cu privire la facilități imediate și pe termen lung pentru întreprinderi, cum ar fi: vămuirea centralizată, eliminarea impozitelor sau taxelor pentru procedurile vamale, amânarea achitării taxelor vamale și a altor taxe de import, reducerea și reorganizarea numărului de proceduri vamale, stimularea operatorilor economici autorizați etc. Noul CV va oferi, de asemenea, operatorilor economici posibilitatea de a fi informați în prealabil cu privire la deciziile vamale, astfel oferindu-le dreptul la răspuns, înainte de luarea unei decizii vamale finale.

Documentul prevede ajustarea anumitor concepte de bază, cum ar fi: biroul vamal de supraveghere, decizie vamală, declarație de origine, exportator, notificarea de reexport etc. Noul Cod Vamal prevede simplificarea condițiilor de distrugere a mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală, precum și majorarea perioadei, de la un an la trei ani, în care titularul de drept este obligat să distrugă bunurile care încalcă un drept de proprietate intelectuală. De asemenea, documentul stipulează că rata de schimb aplicată în scopuri vamale reprezintă cursul oficial al leului moldovenesc (MDL) față de valutele străine, stabilit de Banca Națională a Moldovei la momentul apariției datoriei vamale. În conformitate cu prevederile noului Cod Vamal, aliniate la legislația UE, magazinele duty-free vor funcționa numai în aeroporturi, porturi, la bordul aeronavelor și al navelor.

Proiectul noului Cod Vamal al Republicii Moldova a fost elaborat pe parcursul a trei ani grație unei cooperări intense a instituțiilor guvernamentale, inclusiv a Ministerului Finanțelor și a Serviciului Vamal, cu experți străini – Înaltul Consilier UE în politica vamală și fiscală, Banca Mondială, experții TAIEX și Comisia Europeană. Noul Cod Vamal, ce urmează a fi votat în cea de-a treia lectură (finală), va intra în vigoare la 1 ianuarie 2023.