Peste 150 de funcționari cu funcții de conducere din cadrul Aparatului Central al Serviciului Vamal și din cadrul Birourilor Vamale, au participat la sesiuni de instruire sub genericul “Managementul schimbării și comunicarea”, desfășurate în scopul susținerii procesului de dezvoltare organizațională a Serviciului Vamal și în vederea consolidării competențelor profesionale ale funcționarilor.

Sesiunile de instruire au fost organizate cu suportul Uniunii Europene, prin intermediul proiectului “Misiunea Înalților Consilieri UE”, iar în calitate de moderator a participat expertul din cadrul Proiectului EUHLA, Veronica Sirețeanu.

Caracteristicile schimbării, etapele unei schimbări, atitudinea față de schimbare, reacția la schimbare – acestea și multe alte teme au fost prezentate în cadrul cursului. Astfel, că pe lângă teoria prezentată de către moderator, participanții la curs au examinat diverse studii de caz și au schițat o serie de norme de comportament pentru a face față unor situații de schimbare în cadrul instituției.

Prezent la evenimentul de instruire, Directorul adjunct al Serviciului Vamal, Nicolae Vutcariov, a mulțumit organizatorilor și a menționat că acest curs este important în contextul faptului că instituția vamală tinde spre modernizare și transparentizarea activităților instituționale, prin comunicare eficientă și dezvoltarea unui management profesionist.

Reamintim, că în luna octombrie Serviciul Vamal a lansat o nouă Strategie de comunicare însoțită de plan de acțiuni, elaborate cu suportul Uniunii Europene, prin intermediul proiectului “Misiunea Înalților Consilieri UE”, cu scopul principal de a stabili un cadru clar de interacțiune atât internă, cât și externă, dar și de a identifica canalele și instrumentele potrivite în acest sens.