Experți din domeniul vamal din sectorul public și privat, specialiști în domeniul logisticii internaționale, dar și toți cei interesați de comerț au posibilitatea să se întrunească, pe parcursul a două zile, 25 – 26 martie, în cadrul primei Conferințe dedicate facilitării comerțului internațional – e-TRADECON. Evenimentul este organizat de Serviciul Vamal al Republicii Moldova, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Programul USAID Reforme Structurale în Moldova și Camera de Comerț Americană din Moldova. Conferința are în calitate de parteneri Asociația Businessului European, Misiunea Înalților Consilieri ai Uniunii Europene, fiind susținută de PwC Moldova. Forul întrunește experți de top din cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, Băncii Mondiale, Corporației Financiare Internaționale, Comisiei Europene, USAID, reprezentanți ai autorităților vamale din Moldova, România, Ucraina.

În cadrul cuvântului de salut, Prim-ministrul interimar al Republicii Moldova, Aureliu Ciocoi, a menționat „Unificându-ne eforturile vom putea îmbunătăți calitatea serviciilor prestate agenților economici, vom reduce costurile, vom diminua riscul de fraudare și corupție, îmbunătățind gradul de competitivitate a țării, iar acest eveniment reprezintă un exemplu de succes al cooperării dintre autoritățile publice și mediul privat, în sensul îmbunătățirii climatului de afaceri!”.

Prezent virtual în cadrul panelului de deschidere a Conferinței, E.S. Dereck J. Hogan, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova a afirmat: ”Deși inovația în domeniul comerțului electronic avansează, nu trebuie să uităm că întreprinderile de succes implică încă deseori circulația fizică a mărfurilor. De asemenea, este necesar să examinăm problemele mai ample ale lanțului de aprovizionare și distribuție pentru a identifica aspectele ce pot fi îmbunătățite, precum și modul în care se poate ajunge la aceste îmbunătățiri. USAID a susținut realizarea unui studiu cuprinzător privind coridoarele comerciale ale Republicii Moldova, care a inclus recomandări în sprijinul creșterii economiei Moldovei. Vom continua să colaborăm cu Guvernul Republicii Moldova și cu sectorul privat pentru a pune în aplicare aceste recomandări și pentru a susține mai multe companii moldovenești în desfășurarea activității comerciale internaționale.”

E.S. Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova a declarat: „Republica Moldova este un partener important al Uniunii Europene, iar Acordul de Asociere, inclusiv Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (AA/DCFTA) rămân o bază stabilă a parteneriatului nostru. Suntem bucuroși să vedem că DCFTA aduce roade în Moldova. În 2020, UE a rămas și și-a consolidat poziția de cel mai mare partener comercial al Moldovei, însumând cca.70% din volumul exportului. În acest sens, apreciem eforturile Serviciului Vamal care a continuat procesul de modernizare, în pofida provocărilor legate de pandemie. Noul Cod Vamal, elaborat cu suportul UE și în conformitate cu Codul Vamal al Uniunii Europene, este actualmente în așteptarea adoptării finale de către Parlament și ne așteptăm să fie adoptat în mod prioritar. Acesta va oferi instrumente moderne pentru facilitarea comerțului în conformitate cu standardele internaționale de cel mai înalt nivel, care ar spori comerțul și ar îmbunătăți relația între Serviciul Vamal și comunitate de afaceri. În același timp, aș dori să accentuez că un sector al justiției independent și imparțial cu proceduri legale transparente și corecte este esențial pentru atractivitatea Moldovei în calitate de un loc potrivit pentru afaceri.”

Gazda evenimentului, Sergiu Burduja, Director al Serviciului Vamal a remarcat: „Dezvoltarea dialogului cu mediul de afaceri reprezintă o strategie instituțională a Serviciului Vamal. Din acest motiv, suntem implicați într-un proces continuu de identificare și promovare a unor noi instrumente de facilitare a comerțului internațional. Orice progres poate fi atins doar prin dialog, iar acum, mai mult ca oricând, agenții economici au nevoie de susținerea autorităților în activitatea pe care o desfășoară. Am convingerea că acest eveniment va impulsiona colaborarea dintre Serviciului Vamal și mediul de afaceri în contextul situației de criză provocată de pandemie.”

În cadrul primei zile a Conferinței, experții dezbat elementele inovatoare ale noului Cod Vamal și impactul acestora asupra facilitării comerțului internațional; rolul digitizării în raționalizarea proceselor aferente vămuirii de mărfuri, precum și în minimizarea interacțiunii businessului cu autoritățile publice și reducerea costurilor aferente.

Un element deosebit al primei zile a Conferinței este forul celor trei autorități vamale din România, Ucraina și Republica Moldova. Sunt trecute în revistă bunele practici de cooperare internațională, precum controlul comun, schimbul de date, dar și reafirmate planurile de colaborare în ceea ce privește modernizarea infrastructurii vamale.

În cadrul celei de a doua zile a e-TRADECON, invitații vor medita asupra particularităților lanțului valoric a e-comerțului internațional în contextul ferestrei de oportunitate generate de criza pandemică, precum și impactul regulatoriu în stimularea e-comerțului.

Status quo-ul normativ în ce privește valorarea în vamă și originea mărfurilor în calitate elemente inerente ale procesului de vămuire vor fi dezbătute cu experții de top din cadrul Serviciului Vamal și a Băncii Mondiale. Ultimul panel este dedicat aspectelor ce țin de conformarea benevolă a agenților economici la reglementările vamale, precum și acțiunilor diferitor actori în combaterea contrabandei, respectiv în asigurarea acelorași reguli de joc pentru mediul de afaceri din Republica Moldova.

Mai multe poze de la eveniment sunt disponibile în Galeria foto.