Membrii Comitetului de Coordonare a proiectului ‘Asistență la implementarea Misiunii Înalților Consilieri UE’ s-au întrunit în ședință astăzi, 8 septembrie, pentru a trece în revistă realizările în implementarea proiectului și a-i aproba raportul semestrial.

Ședința a fost co-prezidată de către Lilia Palii, Secretar General al Guvernului și Marco Gemmer, șeful adjunct al Secției Operațiuni din cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

Pavlos Kollias, șeful de echipă al proiectului, a trecut în revistă activitățile realizate pe parcursul celui de-al treilea semestru. Misiunea Înalților Consilieri UE este un instrument important în dialogul între Uniunea Europeană și Republica Moldova, activitatea acesteia fiind dovadă a suportului continuu primit din partea UE prin intermediul echipei Înalților Consilieri.