Echipa Înalților Consilieri UE s-a întrunit într-o ședință de lucru cu noul șef al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Ambasadorul Michalko. Scopul întrunirii a fost de a pune în discuție principalele priorități ale proiectului, precum și aspectele cheie din fiecare sector.

Ambasadorul Michalko a evidențiat în adresarea sa către Înalții Consilieri UE importanța lucrului realizat de către ei în susținerea autorităților moldovenești în vederea implementării reformelor și a agendei de Asociere în beneficiul cetățenilor țării.

Înalții Consilieri UE au trecut în revistă starea de lucruri în sectoarele respective, accentuând progresul atins din data lansării Misiunii în ianuarie 2016.

Ședința de lucru de asemenea a oferit posibilitatea unei discuții mai largi privind aspectele operaționale între echipa de asistență tehnică a proiectului, Delegația Uniunii Europene și Înalții Consilieri UE în scopul eficientizării livrării rezultatelor scontate și sporii eficacității obiectivelor propuse.