Domeniu:Asistentă a Înaltului Consilier UE în domeniul dezvoltării regionale
Olesea deține diploma de master in domeniul filologiei engleze a Universității de Stat din Moldova și are o experiență de 9 ani de lucru în organizații internaționale precum: Misiunea OSCE în Moldova, PNUD, Misiuni de Monitorizare a Alegerilor ale OSCE/BIDDO. Olesea și-a început cariera profesională în calitate de lector universitar la Universitatea de Stat din Moldova. În anul 2007, Olesea a fost angajată de către Misiunea OSCE în Moldova în calitate de Traducător/Interpret, ca mai târziu să fie promovată la postul de Asistent pe probleme politice/Interpret. În anul 2012, Olesea a obținut postul de Asistent de Proiect/Interpret în cadrul Proiectului UNDP „Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată”. Mai mult, Olesea a activat în calitate de Asistent pe probleme politice în cadrul a două Misiuni de Monitorizare a Alegerilor ale OSCE/BIDDO (alegerile parlamentare din 2014 și alegerile generale locale din 2015).