Peste 60 de participanți din partea autorităților publice, Confederației Naționale a Sindicatelor, Confederației Naționale a Patronatului, precum și experți naționali și internaționali în domeniul muncii, parteneri de dezvoltare și mediul de afaceri au participat la seminarul „Reforma legislației muncii” organizat de către Misiunea Înalților Consilieri UE în Republica Moldova în colaborare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

În debutul evenimentului, Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Stela Grigoraș a menționat importanța ajustării legislației naționale la directivele Uniunii Europene pentru asigurarea securității sociale, precum și cea a îmbunătăţirii cadrului legislativ în domeniul muncii, vizând asigurarea respectării drepturilor și intereselor legitime ale ambelor părți în raporturile de muncă.

Reprezentantul Delegației Uniunii Europene, Fabien Schaeffer (ofițer programe), a subliniat importanța reformei legislației muncii pentru îmbunătățirea atractivității pieței muncii din Republica Moldova și necesitatea asigurării dialogului social de nivel înalt în baza principiului compromisului în beneficiul tuturor angajatorilor și angajaților.

Potrivit lui Nijole Mackeviciene, Înalt Consilier UE în domeniul politicilor de ocupare a forței de muncă, Acordul de Asociere urmărește promovarea cooperării legislației europene a muncii și a condițiilor de muncă aferente, o mare parte a acesteia fiind legată de conținutul convențiilor OIM pe care Republica Moldova deja le-a ratificat, indicând necesitatea reformelor pieței muncii, asigurând în același timp echitatea pentru cei încadrați și cei aflați în afara pieței muncii, responsabilități potrivite pentru angajatori, reforme în domeniul educației și formării profesionale și eliminarea barierelor în calea ocupării forței de muncă.

Discuțiile s-au axat pe situația actuală a legislației muncii în Republica Moldova, luând în considerare modificările recente ale Codului Muncii. Participanții la seminar au avut posibilitatea de a învăța din experiența lituaniană în domeniul legislației muncii, rolul partenerilor sociali în procesul de elaborare și implementare a legislației muncii, reglementarea contractelor de muncă și alte aspecte ale Codului Muncii, precum și rolul Inspectoratului de Stat al Muncii în implementarea prevederilor legislației muncii.