Peste 80 de auditori și contabili, membri ai asociațiilor profesionale, au fost familiarizați și au discutat cadrul legislativ al Uniunii Europene în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, în cadrul unei mese rotunde organizate astăzi de către Misiunea Înalților Consilieri UE. Scopul principal al evenimentului a fost de a informa părțile interesate cu privire la dispozițiile legislative ale UE pentru a asigura implementarea acestora în termen.

Participanții la masa rotundă au inclus membri ai Consiliului de supraveghere a activităţii de audit din cadrul Ministerului Finanțelor, Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP), Asociației Auditorilor și Societăților de Audit din Republica Moldova (AFAM) și Asociației Auditorilor și Consultanților în Management din Republica Moldova (ECOFIN).

La deschiderea evenimentului, Adrian Corcimari, șef-adjunct al Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, a menționat importanța semnificativă a evenimentului, precizând că „implementarea legislației UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor este una dintre prioritățile strategice pentru Unitatea de Informații Financiare și scopul principal al acestui eveniment este de a familiariza entitățile raportoare participante cu noile atribuții în acest domeniu”.

Igoris Krzeckovskis, Înalt Consilier UE în domeniul combaterii spălării banilor, a moderat evenimentul, prezentând prevederile legislației Uniunii Europene privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, principiile și noile atribuții ale entităților raportoare în conformitate cu legislația UE și cooperarea entităților raportoare cu Unitatea de Informații Financiare în domeniul menționat.

Participanții au adresat întrebări cu privire la implementarea legislației UE în domeniul prevenirii utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului în țările UE, aplicarea practică de către entitățile raportoare a măsurilor de precauție privind clientela, accesul la informațiile privind beneficiarul efectiv, raportarea tranzacțiilor suspecte către Unitatea de Informații Financiare, precum și experiența UE privind regimul de sancționare.

NB: În conformitate cu Acordul de Asociere RM-UE, prevederile Directivei UE 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului au fost transpuse în noul proiect de lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (aprobat de către Guvernul Republicii Moldova la 21 decembrie 2016 și transmis Parlamentului spre adoptare finală).

Misiunea Înalților Consilieri UE este o echipă formată din 25 de experți repartizați în Republica Moldova cu obiectivul principal de a acorda suport Guvernului Republicii Moldova în implementarea agendei sale de reforme; în special, asistență în consolidarea capacităților necesare pentru implementarea Acordului de Asociere (AA), inclusiv Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC), precum și de a asigura acțiunile necesare pentru etapa post-liberalizare a regimului de vize.