Țara:Lithuania
Domeniu:Servicii financiare

Instituţia:Banca Națională, Comisia Națională a Pieței Financiare
Dr. Aldona Jočienė are o experiență bogată în domeniul supravegherii bancare, domeniu în care a activat timp de 20 de ani la Banca Națională a Lituaniei. După ce în 2012 este numită Director al Departamentului Supraveghere prudențială ea implementează reforma înntregului sector financiar. Aldona a participat activ în procesul de creare a Uniunii Bancare Europene (grupuri de lucru în Consiliul Europei, Banca Centrală Europeană) și procesul de aderare a Lituaniei la Mecanismul unic de supraveghere. De asemenea, ea a reprezentat Banca Națională a Lituaniei în cadrul instituțiilor europene.

Aldona a obținut doctoratul în științe sociale (economice) și s-a implicat în activități academice în calitate de lector la Universitatea din Vilnius în sectorul bancar internațional, managementul bancar și piețele financiare, precum și prin publicarea diferitor articole științifice privind modelele de afaceri bancare, rata de adecvare a capitalului bancar și criza financiară globală.

Ea oferă consultanță în domeniul politicilor Băncii Naționale a Moldovei privind reforma supravegherii bancare, având scopul principal de a implementa, în mod corespunzător, un nou cadru de reglementare și supraveghere, în conformitate cu standardele UE (Basel III); de a consolida cooperarea cu autoritățile locale relevante și europene din domeniul supravegherii sectorului financiar. Înaltul Consilier UE în domeniul serviciilor financiare, de asemenea, acordă sprijin în consolidarea capacităților de comunicare ale BNM pentru o mai bună informare a societății cu privire la sectorul bancar și cooperarea cu alte instituții, cu scopul de a lupta eficient împotriva infracțiunilor economice. Misiunea sa actuală în Republica Moldova include asistența acordată Comisiei Naționale pentru Piețele Financiare, în ceea ce privește capacitățile de consolidare în domeniul supravegherii sectorului nebancar și punerea în aplicare a recomandărilor Comitetului Național pentru Stabilitate Financiară.