Raresa Galaicu

478

Expertă non-cheie/Asistentă a Înaltului Consilier UE în domeniul politicii vamale și fiscale
Rareșa a absolvit Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, fiind licențiată în studiul limbilor engleză și suedeză și deținând o diplomă de master, specialitatea lingvistică aplicată, limbile engleză / română. Având 10 ani de experiență practică în traducere și interpretare, Rareșa este, de asemenea, un interpret / traducător autorizat de către Ministerul Justiției. Începând cu anul 2015, Rareșa a deținut, consecutiv, poziția de asistent-interpret în trei proiecte europene de tip twinning, desfășurate în diverse sectoare de activitate: metrologie / standardizare, agricultură și domeniul vamal. Această experiență a facilitat obținerea unor cunoștințe valoroase cu privire la cele mai bune practici europene și armonizarea legislației naționale cu legislația UE. Rareșa, posedă, de asemenea, experiență de lucru în proiecte anticorupție implementate de Oficiul Consiliului Europei în Republica Moldova.