Pavlos Kollias

852

Șef de echipă

Pavlos Kollias este un economist senior cu o experiență profesională vastă, multisectorială de peste 35 de ani în programare, planificare strategică, formulare și management de programe și proiecte și în coordonarea echipelor multidisciplinare și multinaționale în contextul diferitelor programe/proiecte de consolidare a capacităților în domeniile: Dezvoltare Economică Regională și Locală, Cooperare Transfrontalieră/Transnațională și Interregională, Reforma Administrației Publice, Dezvoltare Organizațională și Resurselor Umane, Ocuparea Forței de Muncă/Piața Muncii și Politici Sociale, Educație și Formare Profesională, Dezvoltare Afaceri și IMM-uri. A lucrat la nivel internațional în ultimii 23 de ani și ca lider de echipă/expert senior în contextul unui număr mare de proiecte finanțate de UE (PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS, IPA, Instrumentul european de vecinătate, NDICI) în 14 țări candidate sau asociate UE în Europa Centrală și de Est, Balcani și Regiunea de Vecinătate/EaP; Experiență suplimentară ca specialist în management instituțional pentru Banca Mondială în Orientul Mijlociu. O carieră de consultanță internațională extinsă, dedicată evaluării și îmbunătățirii structurilor de guvernanță la nivel central, regional și local, sprijinind formularea programelor naționale și sectoriale și conceperea strategiilor și politicilor naționale și sectoriale/regionale de dezvoltare, oferind asistență tehnică și sprijin pentru consolidarea capacităților instituționale pentru administrația publică, ministerele și agențiile sectoriale/regionale care îndeplinesc funcții încredințate autorităților de management, plăți și/sau organismelor intermediare din țările de preaderare la UE și/sau le sprijină în etapele post-aderare, asistând guvernele țărilor asociate UE Vecinătate în implementarea acordurilor de asociere cu UE pentru consolidarea capacităților administrative, proiectarea/gestionarea procesului de construire a parteneriatului, elaborarea/implementarea Strategiilor și Programelor Naționale de Dezvoltare, Planurilor de Dezvoltare Regională și Programelor Operaționale Sectoriale/Regionale, integrarea priorităților strategice naționale/regionale cu propriile obiective de politică ale regiunilor, utilizând potențialul endogen și avantajele comparative ale acestora pentru a spori competitivitatea regională și locală și dezvoltarea proiectelor respective.