Un nou Înalt Consilier UE și-a început recent misiunea în Republica Moldova: Nicolae Grigore preia functia de Consilier pentru sectorul Servicii Financiare.

Activând anterior în cadrul Băncii Naționale a României și cu o experiență de peste 20 de ani în supravegherea prudențială și lupta contra spălării banilor, Nicolae s-a implicat activ în procesul de cooperare cu organismele internaționale responsabile de reglementarea și supravegherea sectorului financiar, fiind membru al diferitelor colegii de supraveghere, grupuri de lucru și comitete ale instituțiilor financiare internaționale.

În afară de aceasta, în ultimii doi ani, el a oferit, în calitate de expert senior în supravegherea bancară, sprijin Băncii Naționale a Moldovei în implementarea standardelor internaționale și a bunelor practici în domeniul supravegherii bancare, precum și în dezvoltarea capacităților necesare pentru elaborarea procesului de revizuire și evaluare a supravegherii, în conformitate cu cele mai bune practici și standarde de supraveghere din Uniunea Europeană.

Împreună cu noul membru al echipei, Misiunea Înalților Consilieri UE în Moldova a atins numărul de 13 experți care oferă consiliere în materie de politici instituțiilor publice cheie.