Pe 26 septembrie, Ministerul Finanțelor, împreună cu Misiunea Înalților Consilieri ai Uniunii Europene, a lansat o campanie de sensibilizare, care cuprinde o serie de ateliere de lucru privind implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice (MFP) 2023-2030. Primul eveniment s-a axat pe componenta „Politici fiscale și vamale și administrarea veniturilor” și a reunit peste 70 de participanți: reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Delegației UE, comunității de afaceri, societății civile, parteneri de dezvoltare și mass-media. 

În deschiderea evenimentului, Ministra Finanțelor Veronica Sirețeanu a declarat că „Strategia de dezvoltare a managementului finanțelor publice este documentul care conține un cadru cuprinzător, consistent și credibil pentru îmbunătățirea eficacității cheltuielilor publice, disciplinei fiscale, sustenabilității datoriei și finanțelor publice. În următorii opt ani, Strategia va constitui baza pentru continuarea progresului și a modernizării în domeniul finanțelor publice. Discuțiile lansate astăzi și pe care le vom avea pe fiecare din componentele Strategiei demonstrează deschiderea pe care o manifestăm față de opinia și contribuția Dumneavoastră. ” 

Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Jānis Mažeiks a menționat: „Reforma Managementului Finanțelor Publice este, fără îndoială, crucială pentru dezvoltarea țărilor în curs de aderare, iar experiența noastră a arătat, de asemenea, că pentru a crea sprijin pentru reforma Managementului Finanțelor Publice este foarte important să menținem instituțiile, societatea civilă și cetățenii bine informați cu privire la pașii ce urmează.”  

În cadrul atelierului de lucru, Înaltul Consilier UE în domeniul politicii vamale și fiscale, Rosario De Blasio a vorbit despre importanța Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice, ca un document strategic care urmărește creșterea eficienței, performanței și transparenței finanțelor publice, continuând astfel lanțul logic al reformelor inițiate și implementate în ultima perioadă, în contextul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Referindu-se la componenta „Politici fiscale și vamale și administrare a veniturilor”, Înaltul Consilier UE a subliniat că politicile fiscale și vamale trebuie să fie orientate spre crearea unui sistem fiscal național integrat în spațiul UE, care să garanteze că atât cetățenii, cât și întreprinderile achită impozitele într-un mod simplu, corect și echitabil. O realizare majoră în acest sens a fost adoptarea noului Cod Vamal, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2024. Strategia de dezvoltare a MFP va asigura în continuare progresul spre obiectivul de integrare europeană, prin promovarea alinierii reglementărilor privind TVA și accize la Directivele UE, introducerea unor facilități fiscale și vamale eficiente și bine direcționate și reducerea costurilor administrative pentru întreprinderi și instituțiile guvernamentale.     

Evenimentul marchează începutul unei campanii de informare de șapte sesiuni care va acoperi fiecare dintre cele șapte componente ale Strategiei de dezvoltare a MFP: Analiza macroeconomică și cadrul bugetar, Elaborarea și planificarea bugetului, Executarea bugetului, contabilitatea și raportarea, Controlul financiar public intern, Politici fiscale și vamale și administrarea veniturilor, Achiziții Publice și Transparența finanțe publice.