Un Memorandum de Înțelegere în acest sens a fost semnat oficial în cadrul Evenimentului de lansare la Bălți

Un memorandum de înțelegere a fost semnat oficial astăzi, 11 mai, de către Secretarul General al Guvernului, președintele Consiliului Rectorilor și șeful de echipă al Misiunii Înalților Consilieri UE în cadrul unui eveniment de lansare a programului de stagii în cadrul Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți. Părțile semnatare au convenit să coopereze pentru implementarea eficientă a inițiativei comune a Uniunii Europene și Republicii Moldova menită să consolideze abilitățile tinerilor și să promoveze înscrierea acestora în serviciul public.

Programul de stagii – 2023, aflat la al doilea an de implementare, urmărește identificarea studenților, masteranzilor și proaspeților absolvenți motivați, oferindu-le posibilitatea de a efectua stagii de practică plătite de două luni în instituții de stat precum Cancelaria de Stat, Oficiul Prim-ministrului, ministerele de resort și agențiile subordonate, precum și Administrația Prezidențială. Programul din acest an este axat pe subiectele clusterelor de negociere: Fundamentale, Piețe interne, Competitivitate și creștere incluzivă, Agenda verde și conectivitate durabilă, Resurse, agricultură și coeziune, Relații externe.

Evenimentul a fost deschis de rectorul Natalia Gasitoi, care a menționat că aceste este foarte oportun având în vedere că Universitatea de Stat „Alecu Russo” Bălți găzduiește în aceste zile un Târg de Cariere pentru studenți, iar o carieră în serviciul public poate fi un vis pentru multi dintre ei.

Vorbitorii evenimentului – Secretarul General al Guvernului, Președintele Consiliului Rectorilor, Managerul de Programe din cadrul Delegației Uniunii Europene, Înaltul Consilier UE pentru Educație și Cercetare – și-au împărtășit experiențele de dezvoltare profesională și carieră, având ulterior o discuție interactivă cu studenții și răspunzând întrebărilor acestora.

Procesul de selecție al Programului constă într-o procedură de înscriere, care cuprinde un CV și o scrisoare de motivare, urmată de interviuri cu o Comisie de Selecție formată din oficiali guvernamentali și UE, finaliștii fiind înscriși în programul de două luni.

Campania de conștientizare a Programului de Stagii va continua la Universitatea de Stat din Moldova pe 16 mai și la Academia de Studii Economice pe 23 mai. Pe 17 mai va fi organizat un eveniment special în format online pentru studenții moldoveni care își urmează studiile în străinătate și pentru cei care nu pot participa la evenimentele din universități.

Mai multe detalii despre Program, regulamentul și termenul limită de depunere a candidaturilor sunt disponibile la https://www.eu-advisers.md/internship/.

Pentru întrebări suplimentare, precum și pentru înregistrarea la evenimentul de prezentare online, vă rugăm să contactați Misiunea Consilierilor la Nivel Înalt a UE la info@eu-advisers.md.

Mai multe poze de la eveniment sunt disponibile în Galerie