Țara:Italy
Domeniu:Politica vamală și fiscală (mobilizarea veniturilor interne)

Instituţia:Serviciul Vamal
Rosario de Blasio activează în ultimii cinci ani în calitate de Înalt Consilier UE în domeniul politicii vamale și fiscale în Republica Moldova, oferind recomandări de politici privind implementarea Acordului de Asociere (AA) UE-Moldova / ZLSAC.

Anterior, a activat timp de 10 ani (2005-2015) în cadrul Misiunii UE de asistență la frontiera Republicii Moldova cu Ucraina, oferind consultanță ambelor părți în procesul de elaborare a politicilor în domeniul vamal și al controlului la frontieră, de reformare a cadrului de reglementare și instituțional în vederea alinierii cu cerințele UE și ale Acordului de Asociere /ZLSAC. Deține o vastă experiență în îmbunătățirea cooperării transfrontaliere Moldova-Ucraina în conformitate cu cele mai bune practici ale UE, în special prin implementarea instrumentelor moderne de cooperare, cum ar fi controlul comun și schimbul de informații prealabile cu privire la bunuri și persoane. În țara de origine, a acumulat o experiență de activitate de 20 de ani în cadrul Agenției Vamale a Italiei.

Actuala misiune a lui Rosario de Blasio în RM include consultanță în materie de politici, în implementarea AA / ZLSAC UE-Moldova prin consolidarea mobilizării veniturilor interne, proceduri simplificate și măsuri eficiente de combatere a contrabandei în vederea asigurării colectării veniturilor, siguranței și securității la frontierele vamale. A oferit suport în reforma structurală a Serviciului Vamal, ceea ce a inclus o nouă structură organizațională și sistemul de stimulente pentru personal, cu scopul de a îmbunătăți capacitățile instituționale și de a reduce corupția. De asemenea, Înaltul Consilier UE în domeniul politicii vamale și fiscale oferă recomandări beneficiarilor cu privire la aproximarea legislației vamale și fiscale cu cea a UE, contribuind, inclusiv la elaborarea noului Cod Vamal al RM.