Conducerea Ministerului Finanțelor, responsabilii de la Serviciul Vamal, reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, precum și Înaltul Consilier UE pentru politică vamală și fiscală au avut o ședință de lucru pentru a marca lansarea exercițiului amplu de elaborare a Regulamentului privind punerea în aplicare a Codului vamal recent adoptat.

Noul Cod Vamal, aproximat cu cel al Uniunii Europene, a fost adoptat de Parlament în lectură finală în august 2021. Potrivit prevederilor, acesta va intra în vigoare la 1 ianuarie 2023, iar regulamentele de aplicare ale documentului, precum și proiectele de legi pentru alinierea la reglementările vamale ale UE urmează să fie elaborate și adoptate până atunci. În urma solicitării Ministerului Finanțelor, Uniunea Europeană, prin intermediul „Misiunii Înalților Consilieri ai Uniunii Europene”, a decis să sprijine elaborarea reglementărilor, precum și a proiectelor de legi relevante.

Reprezentanții Serviciului Vamal și ai Ministerului Finanțelor vor colabora cu nouă experți europeni, în următoarele șase luni, în vederea elaborării Regulamentului, precum și a proiectelor de acte normative ale Serviciului Vamal și Ministerului Finanțelor, care urmează a fi racordate la prevederile noului Cod Vamal.

Experții vor elabora și un plan de măsuri aferente necesare pregătirii pentru implementarea practică a noului Cod Vamal de la data intrării sale în vigoare. Concluziile, rezultatele obținute și recomandările pentru acțiunile ulterioare vor fi rezumate într-un raport final, care va fi partajat beneficiarilor.

Lansarea acestei misiuni face parte dintr-o serie amplă de măsuri de sprijin a Serviciului Vamal, care include, printre alte proiecte finanțate de UE, Programul de recunoaștere reciprocă a operatorilor economici autorizați și implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit.

Reglementările elaborate vor marca încă un pas către apropierea de acquis-ul UE și vor deschide calea pentru implementarea deplină a noului Cod Vamal.