Justina Grigaraviciene, Înaltul Consilier al Uniunii Europene în domeniul tranziţiei verzi (Green Transition) a avut o întrevedere de lucru cu Dumitru Cojocaru, directorul Agenției „Moldsilva”.

Înainte de a fi selectată în calitate de Consilier de Nivel Înalt, Justina Grigaraviciene a activat în calitate de viceministru al Ministerului Mediului din Lituania. În cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) Justina Grigaraviciene oferă consultanță în domeniul analizei politicilor de mediu, identificării problemelor și a soluțiilor corespunzătoare sectorului de gestionare a deșeurilor solide.

Dumitru Cojocaru şi Justina Grigaraviciene au avut un dialog util despre actuala stare a mediului din Republica Moldova, realităţi şi perspective cu impact naţional şi transfrontalier. Directorul Agenţiei „Moldsilva” a vorbit despre preocupările actuale ale ramurii silvice, identificarea soluţiilor pentru dezvoltarea fondului forestier şi procesul de reformă instituţională, ce are drept scop dezvoltarea unui management performant şi durabil în domeniul forestier.

Totodată, interlocutorii au abordat subiecte precum biodiversitatea și protecția naturii, schimbările climatice, preluarea experienției și a bunelor practici în gestionarea resurselor forestiere, managementul silvic, managementul ariilor protejate, pepiniere, prelucrarea lemnului și silvoturism. În acest context s-a vorbit despre utilitatea colaborării pe segment european comunitar şi s-a făcut un schimb de opinii referitor la posibilitatea şi necesitatea implementării unor proiecte practice. În acelaşi context, s-a propus şi o vizită de familiarizare în teritoriu, la entităţile silvice din structura „Moldsilva”.

Dumitru Cojocaru şi Justina Grigaraviciene au apreciat oportunităţile cooperării ce pot susţine dezvoltarea ramurii silvice, mai ales în tendinţa de atenuare a efectelor postpandemice şi schimbărilor climatice şi au convenit ca acest dialog util să fie continuat prin stabilirea unui cadru instituţional clar, cu proiecte şi soluţii concrete.