Peste 150 de reprezentanți ai mediului de afaceri s-au întrunit astăzi, 5 septembrie, la Reuniunea anuală a Serviciului Vamal, vizând creșterea gradului de conștientizare a reformelor vamale și intensificarea cooperării. Evenimentul a fost organizat cu suportul proiectului finanțat de UE „Asistență la implementarea Misiunii Înalților Consilieri UE”.

În cuvântul său de salut, Directorul General al Serviciului Vamal Vitalie VRABIE a menționat deschiderea și disponibilitatea Serviciului Vamal de a crea un mediu antreprenorial competitiv, bazat pe principii de concurență loială. ”Modernizăm Vama – Facilităm Comerțul” reprezintă principiul după care ne ghidăm în identificarea și aplicarea a cât mai multor simplificări pentru operatorii economici de bună-credință,” a declarat Vitalie Vrabie.

În debutul evenimentului, viceprim-ministrul, ministrul Economiei și Infrastructurii, Octavian CALMÎC, a menționat: ‘Modernizarea Serviciului Vamal este, în primul rând, o apropiere mai mare de sectorul privat, un dialog constructiv cu mediul de afaceri, iar acesta este un proces continuu.’

La rândul său, șeful Secției Operațiuni a Delegației UE, Aneil SINGH, a subliniat sprijinul acordat de către Uniunea Europeană pentru punerea în aplicare a prevederilor Acordului de Asociere (inclusiv ZLSAC) accentuând că „și atunci când facilitățile comerciale, protecția societății și măsurile de conformitate sunt prezente, abordările moderne și instrumentele de supraveghere sunt în continuare necesare pentru a spori eficiența și eficacitatea și, totodată, pentru a diminua riscurile de corupție”. Reprezentantul Delegației UE a menționat, de asemenea, că UE va continua să susțină modernizarea sistemului de gestiune vamală, implementarea noului sistem computerizat de tranzit și principiul ghișeului unic, aducând beneficii directe părților interesate prin crearea unui mediu fără hârtie și reducerea timpului de vămuire.

Panourile de discuții s-au axat pe subiecte cum ar fi instrumentele de facilitare a comerțului implementate de Serviciul Vamal, asistența oferită Serviciului Vamal de către Misiunea Înalților Consilieri UE, reformele și procedurile simplificate implementate de Serviciul Vamal și prezentarea proiectului noului Cod Vamal.

Înaltul Consilier UE în domeniul vamal, Rosario DE BLASIO, a prezentat o abordare holistică a reformei vamale în ceea ce privește capacitatea instituțională, integritatea, implementarea ZLSAC, cooperarea transfrontalieră și interinstituțională. Înaltul Consilier UE a abordat, de asemenea, constrângerile și provocările existente și calea de urmat: „Este esențial să susținem în continuare reformele planificate și programul de dezvoltare a capacităților, ceea ce ar spori eficiența, transparența și integritatea Serviciului Vamal, contribuind, în cele din urmă, la creșterea nivelului de securitate economică a țării.’

Reprezentanții mediului de afaceri prezenți la Reuniune au participat activ la discuții, împărtășindu-și punctele de vedere cu privire la prevederile noului Cod Vamal, precum și oportunitățile de creștere a cooperării dintre mediul de afaceri și Serviciul Vamal, reducând sarcinile de birocrație și, în consecință, facilitând comerțul.

Pentru mai multe informații rugăm să contactați Iana Pustovaia, manager comunicare și evenimente, ‘Asistență la implementarea Misiunii Înalților Consilieri UE’ la iana.pustovaia@bseurope.com.

Informație suplimentară

Misiunea Înalților Consilieri UE este un proiect finanțat de către Uniunea Europeană. Perioada de implementare a acestuia este 2016 – 2019. Instituțiile beneficiare includ Oficiul Primului Ministru, Parlamentul, Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Muncii, Sănătății și Protecției Sociale, Banca Națională, Consiliul Suprem de Securitate, Procuratura Generală, Serviciul Vamal, Centrul Național Anticorupție, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

Misiunea Înalților Consilieri UE este o echipă care actualmente constă din 22 experți angajați în Republica Moldova cu obiectivul principal de a acorda suport Guvernului Republicii Moldova în implementarea agendei sale de reforme, în speță, asistență în consolidarea capacităților necesare pentru implementarea Acordului de Asociere (AA), inclusiv Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC), precum și de a asigura următoarele acțiuni post-liberalizare a regimului de vize.