Membrii Comitetului de Coordonare a proeictului ‘Asistență la implementarea Misiunii Înalților Consilieri UE’ s-au întrunit în ședință astăzi, 14 martie, pentru a trece în revistă realizările în implementarea Misiunii și a aproba cel de-al doilea raport de progres.

Ședința a fost co-prezidată de către Lilia Palii, Secretar General al Guvernului și Marco Gemmer, șeful adjunct al Secției Operațiuni din cadrul Delegației Uniunii Europene în Moldova. În cuvântul său de salut, Secretarul General a exprimat gratitudinea pentru suportul continuu al UE prin intermediul echipei Înalților Consilieri, accentuând importanța majoră a acesteia pentru implementarea cu success a agendei de reforme a Guvernului. La rândul său, șeful adjunct al Secției Operațiuni a menționat că Misiunea Înalților Consilieri este un instrument util în dialogul dintre Delegația UE și Guvernul Republicii Moldova.

Pavlos Kollias, șeful de echipă al proiectului, a trecut în revistă activitățile realizate pe parcursul celui de-al doilea semestru, ce a fost aprobat în unanimitate de către membrii Comitetului de Coordonare. Ședința de asemenea a oferit posibilitate pentru stabilirea priorităților pentru următoarea perioadă de raportare, precum și a lua act de evaluările performanțelor Înalților Consilieri.