Domeniu:Asistentă a Înaltului Consilier UE în domeniul mangementului finanțelor publice și macrofinanțare
Natalia este licențiată în filologie engleză și deține diploma de master în Studii Culturale Americane de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România. Ea a fost administratorul care a gestionat Oficiul Național de Audit al Suediei (ONAS) în Republica Moldova din anul 2009.

De-a lungul acestei perioade, Natalia a oferit sprijin managerilor și consultanților pe termen scurt în monitorizarea și evaluarea activităților din țară, elaborarea rapoartelor de progres și de misiune, acordarea asistenței lingvistice și serviciilor logistice. În plus, ea a participat la susținerea și realizarea proiectelor internaționale care vizează creșterea capacității instituționale a Curții de Conturi a Republicii Moldova. Acest lucru i-a permis să învețe conceptele de Control Financiar Public Intern, audit intern, standardele internaționale de audit extern (ISSAIs), buna guvernare, dezvoltare strategică, raportarea anuală către Parlament, activitatea EUROSAI, INTOSAI, precum și a altor organisme relevante. Natalia are, de asemenea, o experiență vastă de interpretariat.