Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirkka Tapiola, Prim-ministrul Pavel Filip și echipa Înalților Consilieri UE s-au întrunit în ședință pe 24 martie, pentru a discuta situația în sectorul administrației publice și etapa de implementare a reformelor.

În acest sens, Ambasadorul Tapiola a menționat că „reforma ministerelor este o politică a Guvernului Republicii Moldova pe care o salutăm. Coaliția de la guvernare este, însă, cea care poate defini liniile directoare ale reformei. UE este gata să susțină reforma administrației publice cu accent pe crearea de structuri eficiente care prestează servicii de calitate cetățenilor.”

La rândul său, Prim-ministrul Filip a menţionat importanţa transferului de cunoştinţe, a experienţei şi a consultanţei în procesul de reformă şi a îndemnat consilierii UE să introducă o nouă filizofie în sectoarele şi ministerele în care activează, bazată pe cele mai bune practici europene.

Fiecare din cei 22 Înalți Consilieri care actualmente activează în țară au făcut o succintă prezentare a stării de lucruri în sectoarele respective, care acoperă aproape toate domeniile principale ale Acordului de Asociere UE – RM, de la zona de liber schimb, sectorul vamal și energetic, până la educație, mediu și dezvoltare rurală.