În cadrul seminarului organizat astăzi de către proiectul UE ‘Asistență pentru implementarea Misiunii Înalților Consilieri UE’ în cooperare cu Oficiul pentru Prevenirea și Combatarea Spălării Banilor, peste 60 experți responsabili de implementarea măsurilor de luptă contra spălării banilor/combaterea finanțării terorismului în sectorul financiar și cel bancar au învățat cum să implementeze eficient standardele UE și cele naționale în operațiunile sale zilnice. La eveniment au mai participat experți din cadrul autorităților de supraveghere din domeniu, precum și reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene ș.a.

Principalul obiectiv al seminarului a fost de a prezenta principalele schimbări ale cadrului legal de luptă contra spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, ce rezultă din implementarea celei de-a IV Directivă UE în acest sens în Republica Moldova, de a discuta și oferi informație cu privire la noua lege cu privire la lupta contra spălării banilor și cadrul normativ aferent (ghiduri, metodologii, manuale). Atenție deosebită a fost acordată amendamentelor la regimul AML/CFT, care vor îmbunătăți semnificativ activitatea entităților private de raportare și cooperarea între instituțiile de resort ale statului. Un alt scop al evenimentului a fost de a scoate în evidență detaliile privind noua structură și responsabilitățile Oficiului pentru Prevenirea și Combatarea Spălării Banilor, precum și schimbările ce rezultă din această reformă.