Aproximativ 70 ofițeri din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul vamal, spălării banilor, urmăririi penale și anticorupției care operează în întreaga țară participă la atelierul de lucru „Îmbunătățirea procesului de monitorizare a fluxurilor de numerar transfrontaliere și combaterea spălării banilor în R. Moldova”, organizat pe 5 și 6 decembrie cu sprijinul proiectului finanțat de UE „Asistență la implementarea Misiunii Înalților Consilieri UE”.

Evenimentul a fost îndeosebi relevant în contextul noului sistem de declarare a numerarului. Discuțiile s-au axat pe aspecte legate de introducerea noului sistem de declarare a numerarului și a legislației aferente combaterii spălării banilor în Republica Moldova în legătură cu fluxurile de numerar transfrontaliere.

Înaltul consilier UE în domeniul vamal, Rosario de Blasio, și Înaltul consilier UE în domeniul combaterii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului, Igoris Krzeckovskis, au prezentat cele mai bune practici europene legate de circulația transfrontalieră a numerarului, analiză de risc și tehnici de interviu.

În plus, oficialii Serviciului Vamal au prezentat noul sistem de declarare a numerarului, în timp ce Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a furnizat informații despre regulile naționale de combatere a spălării banilor în legătură cu mișcarea transfrontalieră a numerarului și procesul de implementare a politicilor și procedurilor în vigoare.

Potrivit atât organizatorilor, cât și participanților, evenimentul a oferit un mediu favorabil pentru networking și o oportunitate propice de identificare a celor mai bune practici privind cooperarea interinstituțională.
Evenimentul s-a încheiat cu un set de recomandări care vizează o mai bună coordonare a eforturilor comune de monitorizare a fluxurilor de numerar și de combatere a spălării banilor în Republica Moldova.