Domeniu:Asistentă a Înaltului Consilier UE în domeniul mediului
Cristina Coțofană lucrează în domeniul asistenței internaționale de mai mult de 15 ani. Competențele sale profesionale acoperă materiile administrative și logistice, precum și traducere și interpretare. Ea a deținut mai multe posturi care necesitau acordarea asistenței și serviciilor de traducere reprezentaților diferitor culturi și de formații diferite în domenii diverse, după cum sunt agricultura, protecția mediului, dezvoltare regională, sănătatea oamenilor și animalelor, reforma administrativă, sectoarele bancar și financiar, etc. Dna Coțofană a făcut parte din echipele mai multor proiecte bilaterale și multilaterale întru susținerea, ameliorarea și fortificarea capacităților agricole, rurale și de dezvoltare regională, de protecție a mediului și aproximare legislativă, creditare, alimentare cu apă și sanitație, silvicultură.