Domeniu:Asistentă a Înaltului Consilier UE în măsuri de promovare a încrederii
Marcela Luchița are studii economice, fiind licențiată în servicii publice. De asemenea, deține două diplome de Master în Economia Turismului și, respectiv, Management. Are titlul științific de Doctor în Pedagogie.

Marcela deține experiență de lucru în ambele sectoare, atât privat cât și public, și o vastă experiență de asistență în proiecte finanțate de donatori. Pe parcursul a 5 ani, a fost responsabilă pentru o gamă variată de activități în cadrul Fondului Provocările Mileniului Moldova, unitatea de implementare a Programului Compact – program de asistență oferit Republicii Moldova de către Guvernul SUA, cu investiții majore în eradicarea constrângerilor care împiedică dezvoltarea economiei Moldovei.

Înainte de a face parte din echipa Proiectului Înalților Consilieri ai Uniunii Europene, Marcela a activat ca și asistentă a Consilierului Rezident de Țară în cadrul Proiectului Twinning al Uniunii Europene privind păstrarea și conservarea patrimoniului cultural. Inițiativele aferente conservării și restaurării a două monumente culturale/istorice de importanță majoră pentru comunitățile de pe ambele maluri au fost componentele măsurilor de consolidare a încrederii implementate împreună cu echipa responsabilă a PNUD. În cadrul acestui proiect, Marcela a fost responsabilă pentru buna desfășurare a colaborării și pentru realizarea scopului în sine.