Țara:Finland
Domeniu:Justiție și Procuratură

Instituţia:Ministerul Justiției
Satu Seppanen a lucrat în calitate de judecător în Finlanda pentru o perioadă mai mare de 20 ani, judecând deopotrivă cauze în materie civilă și penală.

De asemenea, ea dispune de experiență de muncă în calitate de Consilier în domeniul planificării strategice/supremației legii în cadrul Direcției de planificare și gestionare a crizelor a Serviciului Acțiune Externă al Uniunii Europene în Bruxelles, Belgia (2009-2012) și în calitate de Șef al Echipei juridice al Echipei de Planificare a Uniunii Europene în Pristina, Kosovo (2006-2007). Adițional, ea a lucrat în calitate de Consilier rezident în cadrul proiectului de înfrățire instituțională pentru Reforma Sistemului de instanțe în Zagreb, Croația (2004-2006).

Dna Satu s-a alăturat misiunii Înalților Consilieri ai Uniunii Europene în Moldova în noiembrie 2019. Ea va fi responsabilă de acordarea consilierii strategice pe politici către Guvernul R. Moldova, în special către Ministerul Justiției, și către Delegația UE în Moldova în domeniul Justiției și Procuraturii, cât și alte chestiuni juridice.