Deținătoare a diplomei de licență și de magistru în limbi străine și a diplomei de licență în relații internaționale, precum și a diplomei de magistru în economie, Rodica are o experiență de peste 10 ani în calitate de asistentă/traducătoare/interpretă în mai multe proiecte ale UE și SUA, inclusiv în cadrul Ambasadei SUA.

Ea este, de asemenea, traducătoare și interpretă autorizată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova și are o experiență vastă de liber-profesionistă în domeniul prestării serviciilor de traducere și interpretare pentru OIM, PNUD/Agențiile ONU și în cadrul altor proiecte și ONG-uri.

Teza de magistru în economie a Rodicăi s-a axat pe specializarea inteligentă și pe politicile UE care promovează creșterea economică generată de inovații. În unul din articolele publicate, Rodica analizează în mod specific rolul specializării inteligente în dezvoltarea regională.

Actualmente, Rodica lucrează asupra tezei de doctorat, care se axează pe cercetarea disparităților economice, inclusiv la nivel regional, și pe modul în care inegalitățile ar putea influența creșterea economică incluzivă.

În septembrie 2019, Rodicăi i s-a acordat premiul Eagle pentru oferirea suportului cheie Ambasadei SUA în scopul de a ajuta Republica Moldova să îmbunătățească stabilitatea financiară prin acordarea asistenței tehnice în domeniul supravegherii bancare.