Țara:Romania
Domeniu:Reforma administrației publice locale

Instituţia:Oficiul Primului Ministru
Deținând studii de licență și master în macroeconomie, Departamentul de Planificare și Cibernetică Economică – Academia de Studii Economice din București, obținute în anul 1986, Victor Giosan are peste 21 de ani de experiență în calitate de manager de top și expert internațional în administrația publică centrală și locală din România. A fost consilier municipal (1992-2000 și 2004) și viceprimar (1996-2000) în administrația locală din România. La nivel central, Victor Giosan a fost secretar de stat în Secretariatul General al Guvernului României (2005-2009), coordonând sistemul de elaborare a politicilor și planificarea strategică și consilierul de stat al Primului Pinistru (2016), responsabil de reforma administrației publice. În calitate de consultant internațional, a activat în România (1998-2017) în diferite domenii: sistemul fiscal interguvernamental, dezvoltarea capacității instituționale a administrației publice locale, managementul serviciului municipal; revizuiri funcționale ale instituțiilor centrale, planificare strategică; managementul investițiilor publice – consultant rezident pe termen lung al Băncii Mondiale în Ministerul Finanțelor Publice. În afara României, a activat în Albania (2002), Serbia (2003-2011), Bosnia Herțegovina (2004), Kosovo (2006-2007 și 2009), Tadjikistan (2012), Moldova (2010-2015 și 2017) în domenii precum strategia de descentralizare, descentralizarea fiscală și proiectarea transferului interguvernamental, descentralizarea serviciilor sociale, revizuirea funcțională ale CoG, planificarea strategică în proiectele finanțate de DfID, USAID, Comisia Europeană, UNDP / UNICEF, Consiliul Europei, Banca Mondială.