Țara:Latvia
Domeniu:Reforma administrației publice

Instituţia:Oficiul Prim-ministrului
Gunta Veismane a activat în domeniul reformei administrației publice timp de peste 20 de ani. Ea a fost una dintre fondatorii Școlii de Administrație Publică din Letonia, însă activitățile ei nu s-au limitat doar la crearea instituției de formare, ci și la elaborarea și implementarea unui nou cadru legislativ în domeniul serviciului public. De menționat că Letonia a fost prima țară în Europa Centrală și de Est care a adoptat o lege a serviciului public modernă, iar Gunta a fost una dintre cei ce au stat la cîrma acestui proces.
Din 2000 dna Veismane a deținut funcția de Șef al Cancelariei de Stat din Letonia timp de 10 ani, perioadă în care multe organizații externe, inclusiv UE, Banca Mondială și FMI, au apreciat succesele țării în procesul de reformare a administrației publice. Cancelaria de Stat din Letonia a pus bazele unui corp unit și motivat de Secretari de Stat, și anume, funcționari publici de rang înalt care dirijează procesul de elaborare a politicilor și de gestionare a ministerelor de resort. Această experiență a fost utilizată ca și exemplu într-un șir de țări din Balcanii de Vest și CSI, inclusiv în Republica Moldova.