Țara:Lithuania
Domeniu:Bancar

Instituţia:Banca Națională
Dr. Aldona Jočienė are o experiență bogată în domeniul supravegherii bancare, domeniu în care a activat timp de 20 de ani la Banca Națională a Lituaniei. După ce în 2012 este numită Director al Departamentului Supraveghere prudențială ea implementează reforma în domeniul supravegherii bancare. Aldona a participat activ în procesul de creare a Uniunii Bancare Europene (grupuri de lucru în Consiliul Europei, Banca Centrală Europeană) și procesul de aderare a Lituaniei la Mecanismul unic de supraveghere. De asemenea, ea a reprezentat Banca Națională a Lituaniei în cadrul instituțiilor europene.

Aldona a obținut doctoratul în științe sociale (economice) și s-a implicat în activități academice în calitate de lector la Universitatea din Vilnius în sectorul bancar internațional, managementul bancar și piețele financiare, precum și prin publicarea diferitor articole științifice privind modelele de afaceri bancare, rata de adecvare a capitalului bancar și criza financiară globală.

Ea oferă consultanţă în domeniul politicilor Băncii Naţionale a Moldovei privind reforma supravegherii bancare având scopul principal de a crea un cadru de supraveghere modern şi eficient, în conformitate cu standardele UE (Basel III). Înaltul Consilierul UE pentru sectorul bancar, de asemenea, acordă sprijin în consolidarea capacităţilor de comunicare a BNM, pentru o mai bună informare a societăţii despre sectorul bancar şi cooperarea cu alte instituţii cu scopul de a lupta eficient împotriva crimelor economice.